Đêm Vũ Linh_Ngày 6 và 7 tháng 5, 2017 (California, USA)

Live Show ĐÊM VŨ LINH vào ngày 6 và 7 tháng 5, tức thứ 7 và chủ nhật vào 6 giờ chiều tại Sài Gòn Performing Arts…

Đêm Vũ Linh (Ngày 6 & 7 tháng 5, 2017)_Tập Tuồng

Live Show ĐÊM VŨ LINH vào ngày 6 và 7 tháng 5, tức thứ 7 và chủ nhật vào 6 giờ chiều tại Sài Gòn Performing Arts…

LIVE SHOW_ĐÊM VŨ LINH (ngày 6 & 7 tháng 5, 2017)

Live Show VŨ LINH vào ngày 6 và 7 tháng 5, tức thứ 7 và chủ nhật vào 6 giờ chiều. Lần đầu tiên tại Sài Gòn…